cansu bezmez

teorik designer

"Zaman ve evrenle meydana gelebilecek deneyimler hakkında düşünüyorum."

"I think about the experience that can occur with the time and the universe."